ВУЗ ШАГ
 
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 375 комбінованого типу «Журавлик» Дніпровської міської ради

Навчальний процес

 
 
 
 
 

Комплексне планування навчально -  виховного процесу на рік – це система запрограмованої діяльності керівника дошкільного закладу, спрямована на досягнення оптимальних результатів навчання й виховання дітей.

      При складанні річного плану ми керувалися основними положеннями  Державної національної програми «Освіти XXI століття «Закону України  «Про дошкільну освіту» , «Інструкцією про ділову документацію в дошкільних закладах» , затверджену наказом міністра освіти України 30 січня 1998 р. За № 32 та зареєстровану у Міністерстві істиції  України 15 червня 1998 р.  за №378/2818 ; Інструктивно – методичним листом МОН України « Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» №1/9 – 434 від 01.10.02, Методичним листом МОН України № 1/9 – 306 від -6.06.2005р  «Організація та зміст 7навчально – виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» , Інструктивно – методичні матеріали щодо ведення документації в дошкільному закладі освіти за загальною редакцією К.Л.Крутій та іншими законодавчими актами держави і нормативними документами МОН України з питань навчально – виховної роботи у дошкільних закладах. Річний план складено на основі аналізу , зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, цікавих педагогічних знахідок, труднощів і недоліків.

      Складання річного плану роботи відбувається на основі  нормативно – комплексного підходу до планування , що передбачає  систему  організаційно – педагогічних і методичних заходів. Зміст нашого річного плану  визначає  основні напрями, завдання , проблеми , види і форми діяльності. До річного планування були залучені  всі  працівники  закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зуаваження.

      Зміст нашого річного плану відображає всю систему, весь комплекс навчально – виховних заходів, спрямованих на гармонійне виховання дітей дошкільного віку. Усі заплановані у річному плані заходи відповідають вимогам Базового компонента дошкільної  освіти в Україні, є актуальними на сучасному етапі розвитку країни.  У ході планування педагогічного процесу на рік ми враховували загальні тенденції , які визначаюить пріоритети подальшого розвитку  та оптимізації дошкільної освіти :

·        Впровадження особистісно – орієнтованої моделі виховання;

·        Гуманітаризація освітньо – виховного процесу;

·        Орієнтація на активне проходження дитиною кожного вікового ступеня дошкільного дитинства як важливої передумови  подальшого розвитку особистості;

·        Використання інноваційних освітніх  технологій ;

·        Інтегрований підхід до організації та змісту освіти;

·        Забезпечення наступності між дошкільної та початкової ланками в контексті неперервності освіти ;

·        Взаємодія суспільного і родинного виховання

Щомісячні план має  такі розділи роботи:

·        Організаційно – педагогічна робота

·        Педради

·        Методична робота

·        Оснащення педагогічного процесу

·        Робота з батьками

Річний план починається з аналізу педагогічної та адміністративно – господарської діяльності колективу ДНЗ за минулий рік.Також до річного плану  входять  додатки:

1.План – графік проведення атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників на 5 років.

2.групові батьківські збори.

3.План наступності в роботі зі школою

4.Заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров я   дітей і працівників¸ попередження дитячого травматизму.

5.План порведення музичних свят і розваг.

Наш план схвалено педагогічною радою ( протокол №1 від 3.09.2009 року) затверджено керівником закладу й погоджено з начальником відділу освіти Шевченківської районної у місті Дніпропетровську ради.

       Згідно з інструкцією про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджену наказом Міністерства освіти України №32 від 30.01.1998 р., до обов язкової документації вихователів належить план освітньо – виховної роботи. Демократизація педагогічного процесу зробила можливим появу нового принципу складання планів – свободи вибору. Він трактується як надання педагогам права вільно визначати форму складання планів, напрямок та зміст своєї діяльності на засадах доцільності, помірності, відповідності обраній державній програмі. Наші вихователі висували свої ідеї й розробили єдину, зручну для всіх структуру перспективного та календарного плану освітньої роботи в групах дошкільного закладу. Складаючи плани своєї роботи, вихователі враховують вимоги Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей; завдання та зміст заходів, закладених у річному плані роботи дошкільного закладу, зберігають перспективну і поточну (календарну) форми планування.

     Перспективне планування дає змогу визначити завдання та зміст освітньо – виховної роботи згідно з державними освітніми програмами. План має вигляд таблиці, до якої додаються два комплекси ранкової гімнастики, схема загартування, робота з батьками, СХД, мовленнєва діяльність дітей, рухлива активність дітей. Календарний план складається на основі перспективного на кожен день.